Strona Główna BIP Strona Główna
Strona główna
 

Nowy serwis zawierający informacje i usługi przyjazne obywatelom:
www.obywatel.gov.pl

Sprawy dot. służby wojskowej:
www.obywatel.gov.pl/sluzba-wojskowa
    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2015 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku (Dz. U. 2015, poz. 1585) na administrowanym terenie przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Szczecinku odbędzie się KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016.
    Zgodnie z w/w Rozporządzeniem, na administrowanym przez WKU w Szczecinku terenie powołano powiatowe komisje lekarskie, które będą pracować w nw. terminach:
Lp. Nazwa Komisji Lekarskiej Termin pracy Komisji
1 Powiatowa Komisja Lekarska w Szczecinku 03.02 – 02.03.2016 r.
2 Powiatowa Komisja Lekarska w Wałczu 07.03 – 24.03.2016 r.
3 Powiatowa Komisja Lekarska w Drawsku Pom. 04.04 – 22.04.2016 r.


Uwaga!

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 321) wprowadza się obowiązkowe ćwiczenia wojskowe dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy w związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały.
CZAS OCHOTNIKÓW


    Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.    Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:
  • W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;
  • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień skieruje go do odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce wojskowej zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym w ramach przydzielonego limitu;
  • W przypadku, gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), wojskowy komendant uzupełnień nada mu taki przydział w przypadku wystąpienia potrzeb uzupełnieniowych i w ramach przydzielonego limitu, skieruje do odbycia ćwiczeń wojskowych zgodnie z „Planem powołania rezerw osobowych do jednostki wojskowej na ćwiczenia wojskowe” w danym roku kalendarzowym. Przy braku takiej możliwości ujmie go w bazie danych ochotników do odbycia ćwiczeń w pierwszej kolejności.
    Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników.Przyjmowanie wniosków do ochotniczych form służby wojskowej:


Ćwiczenia wojskowe żołnierzy rezerwy - pan Henryk DZIADKOWIAK (tel. 261-474-702),
pani Janina USIK (tel. 261-474-705), pom. nr 202,
pani Jolanta KURZAWIŃSKA (tel. 261-474-707),
pani Natalia FLIS (tel. 261-474-707), pom. nr 106, pobierz wniosek

Służba przygotowawcza, służba okresowa - por. Tomasz BRYCKI (tel. 261-474-713), pom. nr 7

Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych - pani Beata ŁONIEWSKA (tel. 261-474-716), pom. nr 2

Służba zawodowa - pani Barbara PAPIEWSKA (tel. 261-474-720),
pani Maja WACHOWICZ (tel. 261-474-720), pom. nr 3

Służba kandydacka - pani Barbara PAPIEWSKA (tel. 261-474-720), pom. nr 3
Kursy przeszkalania kadr rezerwy 2016